Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Lääketieteen opintokokonaisuudet

Lisätiedot

LÄÄKÄRIKSI KASVAMINEN 4 op
Johdanto yliopisto opiskeluun ja kliiniseen lääketieteeseen 1 op
Lääkärin työ ja taidot, juonneopetus 1 op
Mentorointi C1-C4, 1 op
Mentorointi C5-C12, 1 op

SOLU- JA KEHITYSBIOLOGIA 11 op

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN RAKENNE JA TOIMINTA 9 op

LÄÄKETIETEELLINEN BIOKEMIA JA MOLEKYYLILÄÄKETIEDE 10 op
Luentotentti A 2 op
Luentotentti B 2 op
Lopputentti 6 op

SISÄELIMISTÖN RAKENNE JA TOIMINTA 12 op
Verenkierto, hengitys ja nestetasapaino 5 op
Ruoansulatus ja ravitsemus 5 op
Endokrinologia 2 op

HERMOSTON RAKENNE JA TOIMINTA 8-9 op

ANATOMINEN RUUMIINAVAUS/SOVELTAVA ANATOMIA 5 op

TAUTIOPPI 13 op
Tautioppi/välitentti 3 op
Tautioppi/mikroskooppinäytteet 3 op
Tautioppi/lopputentti 7op

SAIRAUKSIEN EHKÄISY JA HOITO 13 op
Terveyden edistäminen ja lääketieteellisen hoidon perusteet, ryhmätyöt 3 op
Lääkehoitojen perusteet, väliarvio I 2 op
Lääkehoitojen perusteet, väliarvio II 1 op
Lääkehoitojen perusteet, ryhmätyöt 1 op
Sairauksien ehkäisy ja hoito, lopputentti 6 op

KLIINISEN LÄÄKETIETEEN PERUSTEET 8 op
Yleinen propedeutiikka 4 op
Yleinen propedeutiikka, sisätautiopin alkukuulustelu 1 op
Vastaanottotapahtuma- ja vuorovaikutus sekä terveydenhuollon tietojärjestelmät 1 op
Psykiatria I 1 op
Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op

LABORATORIOLÄÄKETIEDE (kliininen kemia) 4 op

MIKROBIT JA IHMINEN 11 op

YLEISLÄÄKETIEDE 11 op
C1 Lääkärin työ ja taidot, juonneopetus (pre) 1 op
C5-C6 Lääkärin työ ja taidot, juonneopetus II (pre) 1 op
C5: Kliinisen lääketieteen perusteet - Vastaanottotapahtuma ja vuorovaikutus sekä terveydenhuollon tietojärjestelmät 1 op
C6-C7: Kliininen terveyskeskusopetus (vastaanottotyö), luennot 2 op
C8: Kliininen terveyskeskusopetus (terveyskeskusvuodeosasto), luennot, potilasseminaarit, välikuulustelu 1 op
C9-C10: Luennot ja potilasseminaarit (äitiys- ja perhesuunnittelu- ja lastenneuvola sekä kouluterveydenhuolto) 1 op
C10-C11: Kliininen terveyskeskusopetus (vastaanottotyö ja muut terveyskeskustyön osa-alueet), arviointivastaanotot, seminaarit 3 op
C11: lopputentti 1 op

SISÄTAUDIT 18 op
Sisätautioppi - Gastroenterologia, Reumatologia, Nefrologia VT III 5 op
Sisätautioppi - Endokrinologia, Diabetes, Infektiosairaudet VT II 4 op
Sisätautioppi - Kardiovaskulaariset sairaudet, hematologia VT I 5 op
Sisätautioppi - Potilasluennot ja osastotyöskentely 4 op
Sisätautioppi - EKG-tentti 0 op

KIRURGIA 10 op

DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA 5 op
C7-C8 Diagnostinen radiologia 3 op
C11-C12 Diagnostinen radiologia 2 op

ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA 7 op
C7-C8 Ortopedia ja traumatologia 3 op
C11-C12 Ortopedia 4 op

ANESTESIOLOGIA, TEHOHOITO, ENSIHOITO JA KIVUNHOITO + Elvytystentti 4 op

KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 7 op
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, alkukuulustelu 0 op
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lopputentti 7 op

PSYKIATRIA 11 op

NEUROLOGIA 8 op

NAISTENTAUDIT (SIS. PÄIVYSTYSHARJOITTELUN) JA PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIEDE 14 op

IKA 10 op
IKA - Iho- ja sukupuolitaudit 5 op
IKA - Keuhkosairaudet 3 op
IKA - Allergologia 2 op

LASTENTAUTIOPPI 15 op
Lastenkirurgia 2 op
Lastenneurologia 2 op
Lastenpsykiatria 2 op
Lastentautiopin välikuulustelu 1 op
Lastentautiopin lopputentti 6 op
Lastentautiopin pakollinen peruskurssin aikainen päivystysharjoittelu 2 op

SILMÄTAUTIOPPI 5 op

DIAGNOSTIIKKA JA HOITO I 12 op
Diagnostiikka ja hoito I - Sisätautioppi, välitentti I 3 op
Diagnostiikka ja hoito I - Sisätautioppi, kansanterveystiede, lopputentti 8 op
Diagnostiikka ja hoito I - Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 1 op

LÄÄKÄRI JA YHTEISKUNTA 8 op
(oikeuslääketiede, päihdelääketiede, kliinisen työn hallinto ja johtaminen, työterveyshuolto)

DIAGNOSTIIKKA JA HOITO II 17 op
Kirurgia 7 op
Ortopedia 4 op
Fysiatria 1 op
Kuntoutus 1 op
Kliininen syöpätautioppi 4

HARJOITTELU 33 op
Amanuenssipalvelu 21 op
- Kirurgia 1 kk 6 op
- Sisätaudit 1 kk 6 op
- Vapaavalintainen amanuenssuuri 1,5 kk 9 op
Yleislääketiede - Kliininen opetus C6-C7, Terveyskeskuksen vastaanottotoiminta 2 op
Kliininen terveyskeskusopetus C10-C11 3 op
Päivystysharjoittelu 7 op
- Sisätautien sairaalapäivystysharjoittelu, 3. vuosi 1 op
- Sisätautien sairaalapäivystysharjoittelu, 6. vuosi 1 op
- Kirurgian sairaalapäivystysharjoittelu 2 op
- Synnytys- ja naistentautien sairaalapäivystysharjoittelu 1 op
- Lastentautiopin pakollinen peruskurssin aikainen päivystysharjottelu 2 op

avaa kaikki
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules
Postgraduate Degrees, med