Opinto-oppaat
Neuroscience study program PSKT2000, 25 op

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

avaa kaikki

Neuroscience study program PSKT2000

Neuroscience study program 25 ECTS
PSKT2005 Psychiatry, 5 ECTS
FARM1000 Neuropharmacology, 5 ECTS
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, lääk.