Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vanhojen aikojen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Vanhempien aikojen opintokokonaisuus on sivuainepaketiksi tarkoitettu 25 op:n laajuiset perusopinnot ja 35 op:n laajuiset aineopinnot käsittävä monitieteinen ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden perehtyä laaja-alaisesti vanhempiin aikoihin: historiaan, kieliin ja kulttuurin eri muotoihin. Opintokokonaisuus kattaa ajanjakson, joka lähtee liikkeelle esihistoriasta ja päättyy 1700-luvun lopulle.
Perusopintojen tavoitteena on, että sitä suorittavat opiskelijat perehtyvät vanhempien aikojen tutkimuksen perusteisiin ja tutustuvat sen lisäksi vähintään kolmeen neljästä vapaavalintaisesta aikakaudesta: esihistoria, antiikin Kreikka ja Rooma, keskiaika tai uuden ajan alku. Lisäksi opiskelijoiden oletetaan aloittavan vanhojen aikojen tutkimuksessa tarpeellisen vieraan kielen opiskelun.
Opintokokonaisuuden suorittaminen ei edellytä sivuaineoikeutta, vaan opetus on vapaa kaikille Turun yliopistoon läsnäoleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneille. Opetuksesta vastaavat yhteistyössä Historian, kulttuurin tai taiteidentutkimuksen ja Kieli- ja käännöstieteiden laitokset sekä TUCEMEMS-keskus. Opintokokonaisuus sopii sivuaineeksi esimerkiksi historian, taidehistorian, uskontietieteen, folkloristiikan, kansatieteen, arkeologian, filosofian, kirjallisuustieteiden tai eri kielten opiskelijoille.
Luentokursseista saa tietoa vastuuoppiaineiden opetusohjelmista ja kunkin opintojakson vastuuopettajalta. Lisäksi TUCEMEMS-keskus tiedottaa kunkin lukukauden aikana annettavasta opetuksesta erikseen. Opintokokonaisuuteen liittyvissä yleisissä kysymyksissä tai korvaavuuksiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä Kirsi Salosen puoleen (kirsi.l.salonen(at)utu.fi). Opintokokonaisuuden eri opintojaksoja opetetaan säännöllisesti, ja jaksoja voi myös suorittaa tenttimällä kohtaan liittyvää kirjallisuutta vastuuopettajille tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai muina opettajan kanssa sovittuina aikoina. Kokonaisuuden loppumerkintä haetaan historian oppiaineiden opintosihteeri Sirpa Kelostolta.

Sisältö

Perusopintojen rakenne (25 op)
VAO1: Johdatus vanhojen aikojen tutkimuksen metodologioihin 5 op
VAO2: Latinan alkeiskurssi 5 op
VAO3: Aikakausien peruskurssit 15 op (valitaan kolme seuraavista)
VAO3a: Antiikin peruskurssi 5 op
VAO3b: Esihistorian peruskurssi 5 op
VAO3c: Keskiajan peruskurssi 5 op
VAO3d: Uuden ajan alun peruskurssi 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

avaa kaikki
Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, hum.