Opinto-oppaat
Vanhojen aikojen aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Aineopintojen tavoitteena on, että sitä suorittavat opiskelijat syventävät osaamistaan kolmella eri vanhempien aikojen tutkimukseen kuuluvalla alalla. He jatkavat vanhojen aikojen tutkimuksessa tarpeellisten vieraiden kielten opiskelua, saavat perusteellisempia tietoja eri vanhempien aikojen tutkimuksen menetelmistä sekä tutustuvat vähintään kahteen eri tieteenalaan, jossa harjoitetaan vanhempien aikojen tutkimusta.

Sisältö

Aineopintojen rakenne (35 op)
VAAO1: Kieliopinnot 5-15 op
VAAO2: Metodiopinnot 5-15 op
VAAO3: Tieteenalaopinnot 10-20 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Luentokursseista saa tietoa vastuuoppiaineiden opetusohjelmista ja kunkin opintojakson vastuuopettajalta. Lisäksi TUCEMEMS-keskus tiedottaa kunkin lukukauden aikana annettavasta opetuksesta erikseen. Opintokokonaisuuteen liittyvissä yleisissä kysymyksissä tai korvaavuuksiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä Kirsi Salosen puoleen (kirsi.l.salonen(at)utu.fi). Opintokokonaisuuden eri opintojaksoja opetetaan säännöllisesti, ja jaksoja voi myös suorittaa tenttimällä kohtaan liittyvää kirjallisuutta vastuuopettajille tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai muina opettajan kanssa sovittuina aikoina. Kokonaisuuden loppumerkintä haetaan historian oppiaineiden opintosihteeri Sirpa Kelostolta.

avaa kaikki

Vanhojen aikojen aineopinnot

Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, hum.