Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ASKI0000 Asklepios-ohjelma, 15 ECTS

Osaamistavoitteet

Asklepios-ohjelma on monitieteinen 15op laajuinen opintokokonaisuus, jonka päätavoitteena on tarjota monitieteisiä ja kriittisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Luentojen ja seminaarityöskentelyn peruslähtökohtana on lisätä humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, lääketieteellisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan välistä vuorovaikutusta siten, että opiskelijat saavat terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimuksesta monipuolisen ja kattavan kuvan. Ohjelmassa tuetaan tieteenalarajat ylittävän vuorovaikutuksen syntymistä ja eri tiedekunnista tulevien opettajien ja opiskelijoiden kohtaamista.

Sisältö

Asklepios-ohjelman tarkemmat tiedot päivitetään Asklepioksen internetsivuille: https://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/koulutustarjonta/muut_opinnot/asklepios/Sivut/home.aspx . Asklepios-ohjelman teemana on terveys, monikulttuurisuus ja eriarvoisuus. 15 op laajuinen ohjelma jakautuu viiteen 3op laajuiseen kurssiin.
Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus ovat ajankohtaisia teemoja, joiden tuntemuksesta on hyötyä eri alojen opinnoissa ja monissa erilaisissa työtehtävissä. Asklepios-ohjelman opiskelumenetelmissä painotetaan kirjoittamista ja keskustelua. Ohjelmassa on mahdollista kehittää tieteellisen kirjoittamisen taitoja sekä kykyä monitieteiseen ajatteluun ja tieteenalarajat ylittävään vuorovaikutukseen.
Ohjelma sopii alku- ja keskivaiheen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, eriarvoisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksistä. Ohjelma tarjoaa hyödyllisiä suuntaviivoja erityisesti niille opiskelijoille, jotka harkitsevat tekevänsä opinnäytetyön edellä mainituista aihepiireistä.
Kursseihin I-IV kuuluu luentoseminaari, itsenäistä työskentelyä ja palauteseminaari. Luentoseminaariin osallistuttuaan opiskelijat kirjoittavat 4-5 sivun essee luennolla käsiteltyjen teemojen ja kurssin kirjallisuuden pohjalta. Palauteseminaareissa opiskelijat antavat esseistä toisilleen palautetta 4 hengen pienryhmissä. Lisäksi palauteseminaareissa on mahdollisuus keskustella laajemminkin luentojen teemoista ja niiden herättämistä ajatuksista. Palauteseminaarit voi suorittaa myös verkossa.
Asklepioksen opetuksessa harjoitellaan tieteen yleistajuistamista. Lopputyö on mahdollista kirjoittaa perinteisen esseen sijaan myös lehtiartikkelin tai tieteellisen blogitekstin muotoon. Lopputyöt julkaistaan Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön toimittamassa Kipinä-verkkolehdessä (kipina.utu.fi), eri oppiaineiden blogeissa tai Asklepios-ohjelman sivuilla.

avaa kaikki
School of History, Cultural Research and Art Studies
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Life Philosophy
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural Production and Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Finnish Study Modules
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.
Degree Pathway in Records and Archives Management
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Cultural and Experience Tourism
Asklepios-Programme
MDP in Gender Studies