Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Åbo Akademi

Sisältö

ÅA 350207.0 Arbetsmarknadsekonomi 5 op
Vastuuopettaja Kansantalouden professori Eva Österbacka / Åbo Akademi
Osaamistavoitteet / Lärandemål: Studerande förväntas efter avslutad kurs: 1) veta hur arbetsmarknaden fungerar vad gäller arbetskraftens utbud och efterfrågan, lönebildning samt arbetslöshet och diskriminering, 2) förstå sambandet mellan ekonomin som helhet och arbetsmarknaden.
Pohjatiedot/Förkunskaper: Under kursen tillämpar vi mikroteoretiska modeller och empiriska verktyg, så se till att du har läst mikroteori och ekonometri på ämnesnivå inom nationalekonomi.
Yleisvalmiudet/Allmänfärdigheter: Studieprestationen utvecklar studerandes förmåga att bedriva självständiga studier och att utrycka sig i skrift. Sisältö / Målsättningar och innehåll: På kursen analyserar vi hur individerbeter sig på arbetsmarknaden och studerar arbetsmarknaden i relation till ekonomin som helhet. Kursen bygger på grundläggande arbetsmarknadsteorier som testas empiriskt. Toteutustapa / Undervisningsformer: Föreläsningar, gruppundervisning och eget arbete. Suorittaminen/Examinationsformer: Hemuppgifter och skriftligt arbete. Oppimateriaalit/Kursbok: Björklund, A. Edin, P-A. Holmlund, B. och Wadensjö, E. (2014) Arbetsmarknaden, 4e upplagan. SNS Förlag (eller tidigare upplagor)
Arbetsformer: Föreläsningar (8 h), Självstudier (105 h), Tentamen (4 h) Kursen föreläses i period 4 läsåret 2016-17

Edellytykset

Kurssin suorittaminen vaatii myös JOO-oikeuden hakemista joopas.fi palvelussa. Hakemuksen täyttäminen vie noin 10 min, ja JOO-oikeus yleensä myönnetään viikon sisällä hakemuksen lähettämisestä. Kurssin suorittamisen jälkeen Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalvelut siirtävät opintosuorituksia opintorekisteriin 5-6 kertaa vuodessa. Mikäli suorituksella on erityisestä syystä kiire, opiskelija saa opintosuorituksen helpoiten siirrettyä opintorekisteriinsä hakemalla leimatun opintorekisteriotteen Åbo Akademin opiskelijapalveluista (Gripen, Hämeenkatu 13, 1. krs) ja toimittamalla sen opiskelija- ja hakijapalveluihin. Tarkista aina Joopas-palvelusta tai oman tiedekuntasi opintoneuvojalta mahdollisesti tiedekuntasi eroavat ohjeet Joo-oikeuden hakemisesta.

Lisätiedot

Kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät oheisesta linkistä http://admin.abo.fi/kurser/

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.