Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Jatko-opinnot, talousmaantieteen pääaineopinnot

Osaamistavoitteet

Jatko-opinnot perehdyttävät talousmaantieteelliseen tutkimukseen, tutkimusmenetelmiin ja hyviin, tutkimuskäytäntöihin. Ne kehittävät itsenäistä, kriittistä tieteellistä ajattelua ja antavat valmiudet tuottaa itsenäisesti uutta tieteellistä tietoa, joka julkaistaan talousmaantieteen väitöskirjana. Jatko-opintojen aikana tohtorikoulutettava oppii ratkaisemaan tutkimusalansa eturintaman tutkimuksen näkökulmasta merkityksellisiä ongelmia ja tuottamaan ja raportoimaan tutkimustuloksia, joita tyypillisesti julkaistaan osana väitöskirjatyöskentelyä kansainvälisesti leviävissä tieteellisissä aikakauslehdissä tai kokoomateoksissa. Jatko-opinnot ja itsenäinen tutkimustyö valmentavat rakentavaan tieteelliseen vuorovaikutukseen kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Ne antavat myös valmiuksia jäsentää tutkimustoiminnan roolia yhteiskunnassa sekä kommunikoida tutkimustuloksia tiedeyhteisön ulkopuolisille yleisöille.

Sisältö

Talousmaantiede on maantieteen erityisala, jonka tutkimusta ja opetusta harjoitetaan kansainvälisesti maantieteen laitoksilla, kauppakorkeakouluissa tai laajapohjaisilla taloustieteen laitoksilla. Usein sidokset talous- tai liiketaloustieteisiin ja myös muihin yhteiskuntatieteisiin ovat vahvat. Talousmaantiede tarkastelee taloudellisen toiminnan ja alueellisen toimintaympäristön vuorovaikutusmekanismeja, taloudellisten toimintojen organisoitumista alueilla, toimintojen välisiä sidoksia ja etäisyyden merkitystä taloudellisessa toiminnalle. Tutkimus voi kohdistua talouden ilmiöihin ja niiden vaikutuksiin eri aluetasoilla paikallisesta globaaliin. Turun kauppakorkeakoulun talousmaantieteen tutkimuksessa painottuvat maantieteellinen yritys- ja yrittäjyystutkimus, liikepaikkasuunnittelu, kuluttajien aluekäyttäytyminen, kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta, teknologisen kehityksen, oppimisen ja innovaatioiden maantiede sekä alueelliset innovaatiojärjestelmät, kaupunkien ja alueiden strateginen kehittäminen, matkailu sekä paikkatietomenetelmät. Talousmaantieteen alan väitöskirja Turun kauppakorkeakoulussa voi liittyä esimerkiksi näihin aihepiireihin tai niiden laajennuksiin.
Talousmaantieteen jatko-opinnot (32 op) koostuvat neljästä 8 op:n osiosta (TMJ1 - TMJ4). Osioihin liittyvästä suorituksista ja kirjallisuudesta sovitaan erikseen.

Tohtorikoulutettavan valittavana ovat lisäksi ne aineen tarjoamat syventävät opintojaksot, joita ei ole sisällytetty perustutkintoon. Näiden jaksojen kuulusteluja voi suorittaa kunkin opintojakson omina kuulusteluajankohtina (ks. kuulustelujärjestys). Talousmaantieteen pääaineopiskelijat voivat sisällyttää ne jatkotutkintonsa valinnaisiin opintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turku School of Economics
avaa kaikki

Jatko-opinnot, talousmaantieteen pääaineopinnot

TM069996 TML Lisensiaatintutkimus, 90 op
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication