Opinto-oppaat
Muut opintojaksot (TEV1, YSM ja muut)
avaa kaikki

Muut opintojaksot (TEV1, YSM ja muut)

YH003003 Opetuksessa avustaminen, 1–3 op
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.