Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian aineopinnot, 45 op

Sisältö

AINEOPINNOT:
pääaineopiskelijat 45 op / sivuaineopiskelijat 39 op

A1 Filosofian historia II 3 op

A2 Nykyajan filosofia 4 op

A3 Klassikkotutkimus 4 op

A4 Logiikka II 3 op
tai
Argumentaatioteoria II 3 op

A5 Tietoteoria II 4 op
tai
Poliittinen filosofia 4 op

A6 Kielifilosofia 4 op
tai
Käytännöllinen etiikka 4 op

A7 Mielenfilosofia 3 op

A8 Yhteiskuntatieteiden filosofia 2 op

A9 Yhteiskuntafilosofia II 2 op
tai
Metafysiikka II 2 op

A10 Oikeusfilosofia 2 op

A11 Etiikka II 4 op

A12 Teoreettisen filosofian harjoitusseminaari I
tai
Käytännöllisen filosofian harjoitusseminaari I

A13 Kandiseminaari (HUOM! Ei sivuaineopiskelijoille)

A14 Kandidaatin tutkielma

Vapaavalintaisia opintoja (V1-V15) voi suorittaa harkintansa mukaan.

Pääaineopiskelijat saavat opintorekisteriin merkinnän seminaarien A12 ja A13(yht.4 op) suorittamisesta vasta sitten, kun myös kandidaatin tutkielma (6 op) on suoritettu.

Edellytykset

Ennen aineopintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla opintorekisterissä kokonaismerkintä perusopintojen suorittami-
sesta.

Lisätiedot

Aineopintojen ja sivuaineopintojen arvosanamerkinnän saa oppiaineen toimistosta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Filosofia, VTK (Filosofia)
avaa kaikki

Filosofian aineopinnot

FILY1403 A2 Nykyajan filosofia, 4 op
FILY1404 A3 Klassikkotutkimus, 4 op
FILY1406 A4 Logiikka II, 3 op
FILY1408 A5 Tietoteoria II, 4 op
FILY1410 A6 Kielifilosofia, 4 op
FILY1411 A7 Mielenfilosofia, 3 op
FILY1407 A9 Metafysiikka II, 2 op
FILY1416 A10 Oikeusfilosofia, 2 op
FILY1417 A11 Etiikka II, 4 op
Vapaavalintaiset aineopinnot
FILY1478 V1 Argumentaatioteoria, 0–4 op
FILY1479 V2 Feministinen filosofia, 0–4 op
FILY1480 V3 Filosofinen estetiikka, 0–4 op
FILY1481 V4 Filosofinen logiikka, 0–4 op
FILY1485 V7 Teon ja tahdon filosofia, 0–4 op
FILY1486 V8 Ympäristöfilosofia, 0–4 op
FILY1490 V10 Uskonnonfilosofia, 0–4 op
FILY2403 V11 Matematiikan filosofia, 0–4 op
FILY2510 V12 Rawlsin filosofia, 0–4 op
FILY1323 V15 Liiketalouden etiikka, 0–4 op
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet