Filosofian jatko-opinnot

Sisältö

Tiedekunnassa suoritettavia valtiotieteiden lisensiaatin, valtiotieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkintoja koskevat yleiset vaatimukset on esitetty tiedekunnan jatkotutkintomääräyksissä.
Jatko-opintoja voi harjoittaa joko päätoimisena tutkijana tai työn ohella.

Lisätiedot

Jatko-opetukseen kuuluu kaksi lukukautta kestävä tutkijaseminaari. Seminaareissa käsitellään lisensiaatin- ja väitöskirjatöiden tutkimussuunnitelmia sekä keskustellaan filosofian ongelmista.
Pakollisen jatkokoulutuskuulustelun laajuus on 15 op. Yhteiseen kirjallisuuskuulusteluun kuuluvat teokset Greco & Sosa (eds.): Blackwell Guide to Epistemology, Gale (ed.): Blackwell Guide to Metaphysics ja Singer (ed.): A Companion to Ethics.

Opiskelijakohtaisesta osasta ja sen mahdollisesta osittaisesta korvaamisesta muilla suorituksilla on sovittava tutkimuksen ohjaajan ja vastaavan opettajan kanssa.

avaa kaikki
Department of Philosophy, Contemp.History and Political Sc.
Contemporary History
Political Science
Philosophy
Finnish Study Modules