Kemian aineopinnot II, 21–33 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Chemistry
avaa kaikki

Kemian aineopinnot II

KEMI6121 Spektroskopian perusteet ja KEMI6115 Fysikaalinen kemia B pakollisia
KEMI6115 Fysikaalinen kemia II, 5 op
KEMI6116 Kemiallinen biologia, 4 op
KEMI6122 Ympäristökemia, 4 op
Department of Chemistry
DP in Chemistry
DP in Chemistry
Finnish Study Modules
MDP in Materials Science