Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A10 Valinnaisia Suomen kulttuurin tai yhteiskuntatiedon opintoja, 5 op

Osaamistavoitteet

Suomalaisen kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän tuntemuksen syventäminen

Sisältö

Valinnaisia opintojaksoja humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan eri oppiaineiden opetusohjelmasta sopimuksen mukaan; soveltuvia kursseja tarjoavat esimerkiksi arkeologia, folkloristiikka, kansatiede, kotimainen kirjallisuus, kulttuurihistoria, Suomen historia, taidehistoria ja uskontotiede; poliittinen historia, sosiaalipolitiikka, sosiologia ja valtio-oppi

Lisätiedot

Järjestettävistä kursseista ks. eri oppiaineiden opetustiedot. Valinnoista on neuvoteltava yliopisto-opettajan kanssa. Kohdan osasuoritukseksi kelpaa myös osallistumispassi (2 op). Tästä on sovittava yliopisto-opettajan kanssa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), AINEOPINNOT (Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille))
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset