Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Markkinoinnin perus- ja aineopintojaksot

Osaamistavoitteet

Markkinointi ja sen osa-alue myynti ovat yrityksen kestävän kilpailukyvyn perusta kaikilla markkinoilla. Markkinointi eli asiakas- ja kumppaniarvon tunnistaminen, mahdollistaminen, luominen ja kommunikointi ovat sekä filosofisella että toimintotasolla strateginen osa yritystoimintaa. Tuote- ja yritysbrändin johtaminen on myös organisaatioille tärkeä kilpailukeino, joka mahdollistaa arvonluonnin paitsi asiakkaille ja muille sidosryhmille tai verkostokumppaneille, myös organisaatiolle itselleen.

Työmarkkinoiden kasvava kysyntä markkinointi- ja myyntiosaajista tarjoaa opiskelijalle hyvät työllistymis- ja kehittymismahdollisuudet valitsemallaan erikoistumisalueella niin kotimaassa kuin kansainvälisillä areenoilla. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella on markkinointi- ja liiketoimintahenkisyyttä ja -osaamista, kyky itsenäiseen analyyttiseen ajatteluun ja tiedon soveltamiseen sekä kyky innovatiiviseen ja luovaan toimintaan ja haasteisiin vastaamiseen. He kykenevät vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoisina haasteellisiin markkinoinnin johto- ja asiantuntijatehtäviin (esim. tuote-, markkinointi-, avainasiakas-, myynti- ja yhteyspäällikkö/-johtaja) sekä yleisliikkeenjohdollisiin tehtäviin (esim. alue-, toimitus-, kehitysjohtaja). Koulutus mahdollistaa myös tieteelliset jatko-opinnot (KTT).

Sisältö

Markkinoinnin tutkinto-ohjelma muodostuu kandidaatin tutkinnosta ja maisterin tutkinnosta. Kandidaatin tutkinto on laaja-alainen tutkinto, jossa pakollisten opintojen osuus on suuri, ja erikoistuminen tapahtuukin opintojen maisterivaiheessa. Kandivaiheessa erikoistuminen tapahtuu yksilöllisten sivuaineopintojen (esim. teollisuustalous, matkailu, laskentatoimi ja rahoitus) ja vapaasti valittavien opintojen kautta. Kansainvälisistä tehtävistä kiinnostuneen kannattaa kartuttaa kieli- ja kulttuuriosaamistaan sivuaineen avulla.

Markkinoinnin vastuuopettajana on professori Jaana Tähtinen (jaana.tahtinen@utu.fi)
Markkinoinnin omaopettaja on yliopiston lehtori Joachim Ramström (joachim.ramstrom@utu.fi)

Markkinoinnin opintoja tuottavat Porin yliopistokeskuksessa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin, yritysjuridiikan ja tietojärjestelmätieteen oppiaineet sekä ennen vuotta 2016 aloittaneille Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö. TTY:n järjestämille opintojaksoille on haettava ristiinopiskeluoikeus. Opinto-oikeutta haetaan ristiinopiskeluhakemuksella (www.ucpori.fi). Opintojaksojen ajankohdat tulee varmistaa TTY:n opetusaikatauluista.

SIVUAINEOPINNOT MUIDEN TIEDEKUNTIEN OPISKELIJOILLE
Sivuaineen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Sivuaineen opinnot suoritetaan oppiaineen tarjolla olevista perus- ja aineopintojaksoista. Kaikille yhteisten opintojen opintojaksot PMAY1A ja PMAY1B kuuluvat pakollisina sivuaineeseen. Loput sivuaineeseen sisältyvät opinnot valitaan opintojaksoista PMA41, PMA28, PMA1B, PMA2, PMA12, PMA43, PMA45, PMA6 ja PMA25.

avaa kaikki
Turku School of Economics, Pori
Common Studies
Degree Programme for Bach. of Economics and Bus.
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Economics, Pori
Information Systems Science, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Other Studies