Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yritysjuridiikka sivuaineena, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Yritysjuridiikan sivuaineen suoritettuaan opiskelija ymmärtää juridisten sääntöjen merkityksen osana markkinataloutta sekä osana yrityksen strategiaa. Opiskelija näkee laillisuuden olevan osa sidosryhmäsuhteiden rakentamista ja vastuullista liiketoimintaa.

Sisältö

Yritysjuridiikassa tavoitteena on huomata, miten juridiset asiat liittyvät liiketoiminnan suunnitteluun. Juridiikka tarkoittaa lainsäädäntöä. Kauppakorkeakoulussa lainsäädäntöä tarkastellaan erityisesti yrityksen näkökulmasta. Lainsäädäntö liittyy kaikkiin yrityksen sidosryhmäsuhteisiin ja lakien tunteminen ja noudattaminen on osa yritysvastuuta. Tärkeitä lakeja ovat esimerkiksi työsopimuslaki, kuluttajansuojalaki, osakeyhtiölaki, tavaramerkkilaki, ympäristönsuojelulaki ja monet muut. Lait tarjoavat vaihtoehtoisia tapoja toimia, ja näiden vaihtoehtojen tunteminen on osa yrityksen strategista suunnittelua.

Porin yritysjuridiikan sivuaine on mahdollinen markkinoinnin, johtamisen ja organisoinnin sekä laskentatoimen ja rahoituksen pääaineopiskelijoille. Sivuaineen laajuus on vähintään 25 op. Laskentatoimen ja rahoituksen pääaineopiskelijoille opettaja ehdottaa kursseja, jotka sopivat myös HT-tutkintoon: Vero-oikeus, Yhteisöoikeus, Rahoitus- ja insolvenssioikeus, Työoikeus ja Sopimusoikeus. Yritysjuridiikka sopii hyvin sivuaineeksi myös johtamisen ja organisoinnin tai markkinoinnin pääaineopiskelijoille. Opettaja suosittelee tällöin kursseja Sopimusoikeus, Työoikeus, Responsible Business, International and European Environmental Law sekä Yhteisöoikeus. Vaikka ei valitsisi juridiikkaa sivuaineeksi, yksittäisiä kursseja voi opiskella vapaasti valittavissa opinnoissa. Ristiinopiskeluoikeuden kautta kaikilla Porin yliopistokeskuksen opiskelijoilla on mahdollisuus juridiikan opintojaksojen suorittamiseen ja kursseista moni sopii esimerkiksi diplomi-insinöörin tai yhteiskuntatieteilijän tutkintoon.

Yritysjuridiikan opintoihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä yritysjuridiikan vastuuopettajaan Anu Lähteenmäki-Uutelaan (anu.lahteenmaki-uutela@utu.fi). Kaikkien kurssien ohjeet ja materiaalit ovat Moodlessa.

YRITYSJURIDIIKKA SIVUAINEENA

Yritysjuridiikkaa KTK-ohjelmassa tai KTM-tutkinnossa sivuaineena lukevat opiskelijat valitsevat vähintään 25 opintopistettä yritysjuridiikan opintojaksoista (pois lukien PYJY1). Huom! Vuosikurssin 2015 ja sitä ennen aloittaneiden KTK-tutkinnon sivuaineeseen sisältyy ko. oppiaineen kaikille yhteisten opintojen opintojaksot.

HT-TUTKINTOON VAADITTAVAT OIKEUSTIETEEN OPINNOT

Tilintarkastajan uralle aikovan kannattaa jo opiskeluaikana hankkia siihen vaadittava valmius. Opintovaatimuksista määrätään Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa (1442/2015). HT-tutkintoa varten opiskelijan tulee suorittaa vähintään 22 op laajuiset oikeustieteen opinnot, jotka käsittävät seuraavat aihealueet:

1) eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely (PYJ3 Yhteisöoikeus, PYJ20 Rahoitus- ja insolvenssioikeus)

2) yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely (PYJ16/PLR71 Vero-oikeus)

3) kauppa- ja varallisuusoikeus, maksukyvyttömyys- sekä työlainsäädäntö (PYJ2/PMA45 Sopimusoikeus, PYJ5/PJO24 Työoikeus).

HT-tutkinnossa vaadittuihin opintoihin kuuluu lisäksi asetuksessa säädettyjä tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoja sekä muita kauppa- ja taloustieteen opintoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turku School of Economics, Pori
Turku School of Economics, Pori
Turku School of Economics, Pori
Turku School of Economics, Pori
Turku School of Economics, Pori
Turku School of Economics, Pori
avaa kaikki

Yritysjuridiikka sivuaineena

Suoritettava vähintään 25 op
PYYJ2011 PYJ3 Yhteisöoikeus, 6 op
PYYJ2012 PYJ5/PJO24 Työoikeus, 5 op
Turku School of Economics, Pori
Common Studies
Degree Programme for Bach. of Economics and Bus.
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Economics, Pori
Information Systems Science, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Other Studies