Opinto-oppaat
PY500009 Doing Business in a Global and Multicultural Business Environment, 25 op

Osaamistavoitteet

The student understands new trends and possibilities of business and entrepreneurship in a global business environment. The student is able to work in a multicultural environment in English.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
avaa kaikki

Doing Business in a Global and Multicultural Business Environment

Suoritettava vähintään 25 op. Opintokokonaisuus rinnastetaan sivuaineeksi vuosikurssista riippumatta.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.