Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Ennakointi ja kestävä kehitys, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Ennakointi ja kestävä kehitys -sivuaineen suoritettuaan opiskelija ymmärtää yritysten yhteiskunnallisen merkityksen kestävän kehityksen haasteissa. Opiskelija ymmärtää vastuullisuuden merkityksen liiketoimintastrategioissa. Opiskelija osaa ennakoida yhteiskunnallisia ja globaaleja megatrendejä, jotka vaikuttavat sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden tutkimus- ja tietopohjaiseen päätöksentekoon. Opiskelija osaa hahmottaa tulevaisuuden skenaarioita ja analysoida niiden merkitystä yhteiskunnan ja eri organisaatioiden kannalta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turku School of Economics, Pori
avaa kaikki

Ennakointi ja kestävä kehitys

Suoritettava vähintään 25 op. Opintokokonaisuus rinnastetaan sivuaineeksi vuosikurssista riippumatta.
Turku School of Economics, Pori
Common Studies
Degree Programme for Bach. of Economics and Bus.
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Economics, Pori
Information Systems Science, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Other Studies