Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ennakointi ja kestävä kehitys, 25 op

Osaamistavoitteet

Ennakointi ja kestävä kehitys -sivuaineen suoritettuaan opiskelija ymmärtää yritysten yhteiskunnallisen merkityksen kestävän kehityksen haasteissa. Opiskelija ymmärtää vastuullisuuden merkityksen liiketoimintastrategioissa. Opiskelija osaa ennakoida yhteiskunnallisia ja globaaleja megatrendejä, jotka vaikuttavat sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden tutkimus- ja tietopohjaiseen päätöksentekoon. Opiskelija osaa hahmottaa tulevaisuuden skenaarioita ja analysoida niiden merkitystä yhteiskunnan ja eri organisaatioiden kannalta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
avaa kaikki

Ennakointi ja kestävä kehitys

Suoritettava vähintään 25 op. Opintokokonaisuus rinnastetaan sivuaineeksi vuosikurssista riippumatta.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.