Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A3 Latinankielisiä tekstejä ja latinalainen metriikka, 20 op

Osaamistavoitteet

Kyky apuneuvojen avulla ymmärtää, kääntää ja analysoida kielellisesti, mitallisesti sekä sisällöllisesti latinankielistä klassisen kauden proosaa ja runoutta. Latinalaisen metriikan perusteiden hallinta.

Sisältö

Latinankielistä proosaa ja runoutta. Latinalainen metriikka.

Edellytykset

Tekstejä ei voi suorittaa ennen Latinalaisen filologian kohdan P1 suorittamista. Suosituksena on myös aineopintojen kohdan A1.1 suorittaminen, mutta tekstikursseille saa halutessaan ja kyetessään osallistua myös yhtä aikaa em. kurssin suorittamisen kanssa.

Lisätiedot

Yksi runotekstikurssi, jonka yhteydessä suoritetaan latinalainen metriikka (5 op). Opetusohjelmassa on vähintään joka kevätlukukausi runoteksti, jonka yhteydessä metriikan voi suorittaa. Saman kurssin voivat suorittaa normaalina 3 op:n laajuisena tekstikurssina ne, jotka ovat metriikan jo suorittaneet. Viisi 3 op:n laajuista latinankielistä tekstiä ovat joko runoa tai proosaa. Tekstit voidaan suorittaa kursseilla tai itsenäisesti tenttien (jälkimmäinen on mahdollista kun A1.2. on suoritettu). Tässä on lueteltu ohjeelliset tekstit, joista mahdolliset itsenäiset suoritukset valitaan: tekstikursseilla ei useinkaan opeteta juuri näitä tekstejä ja olennaista onkin vain se, että aineopintoihin kertyy viisi 3 op:n laajuista tekstisuoritusta. Itsenäistä suoritusta varten tekstit ovat saatavissa moodle-alueelta "Klass tekstit" (avain "textor"). Tekstitenteistä ja niihin valmistautumisesta: Tenteissä ei käytetä apuvälineitä. Tekstitentissä kysytään yleensä tietyn jakson käännöstä, kieliopillisia määrittelyjä (esim. yksittäisen sanan muoto ja teema, mahdollisesti esim. sijamuodon funktio kohdassa), syntaksia ja rakenteita (esim. ACI-rakenteiden osoittaminen tekstissä, lauseenjäsenten merkitseminen tekstiin) ja tekstissä esiintyviä nimiä tai ilmiöitä tms. sekä auktoriin, teokseen ja näiden kontekstiin liittyviä kysymyksiä. Runotekstien kohdalla on hallittava myös metriikka. Tentteihin valmistaudutaan sanakirjan, kieliopin ja mahdollisesti kommentaarin sekä tarvittaessa käsikirjojen avulla. Tarkempaa tai poikkeavaa ohjeistusta saa tentin vastaanottajalta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Latinalainen filologia)
avaa kaikki

A3 Latinankielisiä tekstejä ja latinalainen metriikka

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset