Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A.13/16 Laadulliset tutkimusmenetelmät (P), 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee laadullisen tutkimuksen perusperiaatteet ja työtavat ja pystyy toteuttamaan aineiston keruun, analyysin ja raportoinnin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu sosiaalitieteellisen tutkimuksen teoreettismetodologisiin kysymyksiin, tutkimusprosessin suunnitteluun, yleisimpiin tutkimusasetelmiin sekä tavallisimpiin aineistojen keräämis- ja analyysimenetelmiin. Lisäksi opiskelija perehtyy kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuteen ja tutkimusetiikkaan liittyviin kysymyksiin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki

A.13/16 Laadulliset tutkimusmenetelmät (P)

Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet