SOSP9011 Sosiaalipolitiikan sivuaineopinnot sosiaalitieteilijöille 2016-2017, 24 ECTS

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä 25 op.

Ennen kokonaisuuden suorittamista tulee olla suoritettuna sosiaalitieteiden perusopinnot tai vanhan tutkintojärjestelmän mukaiset sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot tai sosiologian perusopinnot.

Lisätiedot

Kokonaisuus on tarkoitettu sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoille.

avaa kaikki
Department of Social Research
Social Research
Finnish Study Modules
Department of Social Research
Social Policy
Social Work
Sociology
Economic Sociology