Opinto-oppaat
SOSP9011 Sosiaalipolitiikan sivuaineopinnot sosiaalitieteilijöille 2016-2017, 24 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä 25 op.

Ennen kokonaisuuden suorittamista tulee olla suoritettuna sosiaalitieteiden perusopinnot tai vanhan tutkintojärjestelmän mukaiset sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot tai sosiologian perusopinnot.

Lisätiedot

Kokonaisuus on tarkoitettu sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoille.

avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet