Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A.8 Taloussosiologian erityisalaopinnot, 0–12 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee valitsemiensa taloussosiologian erityisalojen perusteet.

Sisältö

Kurssivaihtoehdot koostuvat taloussosiologian henkilökunnan viimeaikaiseen tutkimukseen perustuvista kursseista, ulkopuolisten asiantuntijoiden pitämistä kursseista, taloussosiologisesta erityisalakirjallisuudesta sekä menetelmäopinnoista.

Lisätiedot

Opintokokonaisuudessa suoritetaan 3 op:n laajuisia erityisalakokonaisuuksia. Suoritustapoja ovat kirjatentti, luennot, harjoitukset tai lukupiirit. Lisäksi esimerkiksi sosiologian järjestämien erityisalakurssien tarjonnasta on mahdollista suorittaa opintoja soveltuvin osin. Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi.
Mikäli opiskelija on sisällyttänyt 3 op:tä taloussosiologiaa laitoksen yhteisiin perusopintoihin, on kohta A.8. suoritettava vähintään 3op:n laajuisena.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki

A.8 Taloussosiologian erityisalaopinnot

TALS0250 A.8 Markkinat, 3 op
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet