Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KKLT0028 Introduction and theory in language studies, 2–10 ECTS

Learning outcomes

Kieliaineen pääaineopiskelijat suorittavat kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot pääaineen vaatimusten mukaisesti. Jos pääaineen vaatimukset ovat suppeammat kuin sivuaineena opiskeltavan kielen tai pääaineena on jokin muu kuin kieliaine, opiskelijan on täydennettävä opintoja sivuaineen vaatimusten mukaisesti.

Further information

Pääaineopiskelijan on suoritettava ensimmäisen opiskeluvuoden syksynä kurssit Johdatus kieliaineiden opintoihin (2 op), Fonetiikan perusteet (2 op) ja Yleisen kielitieteen perusteet (2 op). Tulevaisuus pelissä, opintopolkujen johdantokurssi (2 op) suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja Suomen kielen rakenne –kurssi (2 op) viimeistään toisena opiskeluvuotena.
Opiskelija, joka opiskelee jotakin kieltä sivuaineena ja jonka pääaineena on jokin muu kuin kieliaine, suorittaa tämän kokonaisuuden 6 op:n laajuisena, sillä Johdatus kieliaineiden opintoihin ja Tulevaisuus pelissä –kurssi eivät ole hänelle pakollisia.

Johdatus kieliaineiden opintoihin, Yleisen kielitieteen perusteet ja Fonetiikan perusteet on oltava suoritettuna, jotta opiskelija voi saada oppiaineen perusopinnoista kokonaisuusmerkinnän. Tulevaisuus pelissä –kurssi ja Suomen kielen rakenne on oltava suoritettuna saadakseen oppiaineen aineopinnoista kokonaisuusmerkinnän.
Kieliaineiden yhteisistä johdanto- ja teoriaopinnoista annetaan kokonaisuusmerkintä KKLT0028 oppiaineen toimistossa, kun kaikki kurssit on suoritettu. Opintokokonaisuuden voi sijoittaa joko HuK- tai FM-tutkintoon.

expand all

Introduction and theory in language studies

FONE0101 Basic Phonetics, 2 ECTS
KKLT0010 Your future, your choice, 2 ECTS
School of Languages and Translation Studies
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies
Finnish Study Modules
School of Languages and Translation Studies