Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLT0028 Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot, 2–10 op

Osaamistavoitteet

Kieliaineen pääaineopiskelijat suorittavat kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot pääaineen vaatimusten mukaisesti. Jos pääaineen vaatimukset ovat suppeammat kuin sivuaineena opiskeltavan kielen tai pääaineena on jokin muu kuin kieliaine, opiskelijan on täydennettävä opintoja sivuaineen vaatimusten mukaisesti.

Sisältö


Lisätiedot

Pääaineopiskelijan on suoritettava ensimmäisen opiskeluvuoden syksynä kurssit Johdatus kieliaineiden opintoihin (2 op), Fonetiikan perusteet (2 op) ja Yleisen kielitieteen perusteet (2 op). Tulevaisuus pelissä, opintopolkujen johdantokurssi (2 op) suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja Suomen kielen rakenne –kurssi (2 op) viimeistään toisena opiskeluvuotena.
Opiskelija, joka opiskelee jotakin kieltä sivuaineena ja jonka pääaineena on jokin muu kuin kieliaine, suorittaa tämän kokonaisuuden 6 op:n laajuisena, sillä Johdatus kieliaineiden opintoihin ja Tulevaisuus pelissä –kurssi eivät ole hänelle pakollisia.


avaa kaikki

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

FONE0101 Fonetiikan perusteet, 2 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset