Opinto-oppaat
Taloussosiologian sivuainekokonaisuudet, 2016-2017

Lisätiedot

Taloussosiologia tarjoaa sivuainevaihtoehtoja seuraavasti:

- Suppea sivuaineopintokokonaisuus (25 op)
- Laaja sivuaineopintokokonaisuus (25 op + 35 op)
- Sivuaineopintokokonaisuus sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoille (22-25 op)

Myös sosiaalitieteiden laitoksen perusopintokokonaisuutta (25 op) voi lukea sivuaineena.

avaa kaikki

Taloussosiologian sivuainekokonaisuudet, 2016-2017

Taloussosiologian suppea sivuaineopintokokonaisuus 25 op
Suoritettava pakolliset opintojaksot 7 op ja vaihtoehtoisia opintojaksoja 18 op.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
Suoritettava 18 op.
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 Kulutussosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
A.4 Työelämän sosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
A.5 Taloudelliset ja sosiaaliset verkostot 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
A.8 Taloussosiologian erityisalaopinnot 3–9 op
Suoritettava vähintään 3 opintopistettä
Taloussosiologian laaja sivuaineopintokokonaisuus
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet