Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S.4 Sosiologian tutkimusmenetelmät, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee hyvin pro gradu -tutkielmassaan soveltamansa menetelmät.

Sisältö

Opiskelija osallistuu joko laadullisia tai kvantitatiivisia menetelmiä käsittävälle metodikurssille (Tutkimusmenetelmät 1) ja suorittaa valinnaisia menetelmäopintoja (Tutkimusmenetelmät 2) osallistumalla harjoituksia sisältäville menetelmäkursseille, kirjoittamalla esseitä tai suorittamalla kirjatenttejä. Tutkimusmenetelmät on hyvä valita siten, että opiskelija voi soveltaa niitä pro gradu -tutkielmassaan.

Lisätiedot

Suoritustapa
Opiskelija suorittaa kokonaisuuden osallistumalla joko laadullisia tai kvantitatiivisia menetelmiä käsittävälle metodikurssille ja suorittaa vapaavalintaisia menetelmäopintoja osallistumalla harjoituksia sisältäville metodikursseille, kirjoittamalla esseitä tai suorittamalla kirjatenttejä. Sosiologian omien kurssien ohella suorituksena voi käyttää sosiaalipolitiikan ja taloussosiologian syventävien opintojen menetelmäkursseja tai sopimuksen mukaan muualla (eri oppiaineissa ja yliopistoissa) tarjottavia menetelmäkursseja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet