Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot, 12 op

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen vaihtoehtoisten opintojen tavoitteena on teoreettisten tietojen syventäminen, menetelmällisten valmiuksien kehittäminen, opintolinjan ajankohtaiseen tutkimukseen perehtyminen sekä harjaantuminen itsenäiseen tutkimustyöhön ja tieteelliseen esitystapaan.

Sisältö

Syventävien opintojen vaihtoehtoiset opinnot jakaantuvat kahteen linjaan: 1) Sosiaalinen eriarvoisuus, ja 2) Yhteisöt ja yhteiskunnallinen muutos. Opiskelija valitsee opintolinjan pro gradu -tutkielmansa aiheen pohjalta. Molemmat opintolinjat jakaantuvat kolmeen opintojaksoon, joissa syvennetään opiskelijan metodisia valmiuksia (Tutkimusmenetelmät 2) ja opintolinjaan liittyviä teoreettista ja käsitteellistä ymmärrystä (Teemaseminaarit), sekä perehdytään opintolinjan ajankohtaiseen tutkimukseen (Opintolinjan ajankohtainen tutkimus).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki

Vaihtoehtoiset syventävät opinnot

S.5 Teemaseminaari 6 op
Suoritetaan valitun opintolinjan teemaseminaari
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet