Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloussosiologian laaja sivuaineopintokokonaisuus

Osaamistavoitteet

Taloussosiologian laaja sivuaineopintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan syvällisesti taloussosiologian perusteisiin sekä taloussosiologian keskeisiin yhteiskunnan ja talouden osa-alueisiin ja menetelmiin.

Sisältö

Taloussosiologian laaja sivuainekokonaisuus muodostuu eri taloussosiologian substanssi- ja menetelmäkursseista. Suoritustapoina ovat kirjatentit, esseet ja kontaktiopetuksen eri muodot.

TALOUSSOSIOLOGIAN LAAJA SIVUAINEOPINTOKOKONAISUUS 35 OP, vaadittavat opintosuoritukset:

A.3. Taloussosiologian menetelmät, 8 opintopistettä. Opiskelija valitsee eri menetelmäkursseilta itselleen sopivimmat.
Esimerkkikokonaisuuksia:
- A.3 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (8 op)
- A.3 Laadulliset tutkimusmenetelmät, luennot (2 op), Laadulliset tutkimusmenetelmät, tietokoneavusteinen analyysi (3 op), A.8 Kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteutus (3 op)
A.7 Tutkielmatyöskentely, 4 op
A.8. Taloussosiologian aineopintojen erityisalat, 9 op. Opiskelija valitsee itse eri erityisaloista.
S.3 Taloussosiologian tutkimusmenetelmät, 5 op. Opiskelija valitsee eri menetelmäkursseilta itselleen sopivimmat.
Esimerkiksi:
- Verkostoanalyysi (3op) ja kirjatentti (2 op)

S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II, lukupiiri, 3 op.
S.5 Taloussosiologian syventävien opintojen erikoisalat, 6op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki

Taloussosiologian laaja sivuaineopintokokonaisuus

Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet