Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A.8 Taloussosiologian erityisalaopinnot, 3–9 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee valitsemiensa taloussosiologian erityisalojen perusteet.

Sisältö

Opintojakso sisältää tutustumisen erityisalakirjallisuuteen.

Lisätiedot

Lisätiedot
Opintokokonaisuudessa suoritetaan 3 op:n laajuisia erityisalakokonaisuuksia. Suoritustapoja ovat kirjatentti, luennot, harjoitukset tai lukupiirit. Lisäksi esimerkiksi sosiologian järjestämien erityisalakurssien tarjonnasta on mahdollista suorittaa opintoja soveltuvin osin. Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Taloussosiologia)
avaa kaikki

A.8 Taloussosiologian erityisalaopinnot

Suoritettava vähintään 3 opintopistettä
TALS0250 A.8 Markkinat, 3 op
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet