Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kulttuuri- ja elämysmatkailu -opintokokonaisuus, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Kulttuuri- ja elämysmatkailu (KUME) on Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen (KTMT) koulutusohjelman uudistettu sivuainekokonaisuus. Se antaa opiskelijalle mahdollisuuden tarkastella matkailuilmiöitä monitieteisestä, eri tutkimusmenetelmiä hyödyntävästä ja totunnaiset tiedekuntarajat ylittävästä näkökulmasta. Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuteen on koottu Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa, Kauppakorkeakoulun (TuKKK) Turun ja Porin yksiköissä sekä kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa Porissa annettu matkailuopetus. Osa opetuksesta toteutetaan yhteistyössä Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) kanssa.

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelijat suorittavat opintokokonaisuudesta seuraavat pakolliset ja valinnaiset jaksot:

Pakolliset opinnot 18 op

- KUME0112 8.1. Kestävän brändipääoman rakentaminen aluetalouden näkökulmasta, 6 op
- KUME0104 8.2. Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa, 3 op
- KUME0101 4. Luonto ja ympäristö matkailussa, 3 op
- 062130TM 6. Matkailumaantiede, 6 op

Valinnaiset opinnot, valitse vähintään 7 op

- 5712003 2. Matkailututkimuksen käytännöt, 5 op
- 5711002 3. Matkailun historia ja tulevaisuus, 4 op
- KUME0109 1. Kulttuuriympäristöt ja matkailu, 2 op
- TM063150 TMS6/TUTUS9/MAS8/TSS11 Matkailun tulevaisuus ja matkailututkimus, 6 op

Muita opintojaksoja ei hyväksytä TuKKK:n Porin yksikön opiskelijoilla osaksi opintokokonaisuutta.

Opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan verkkolomakkeella: http://kultmais.utu.fi/kume-lomake/

Kokonaisuuden opintoihin ei tarvitse hakea ristiinopiskeluoikeutta.

Lisätietoja opintokokonaisuudesta antaa yliopisto-opettaja Eeva Raike (eeva.raike@utu.fi).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turku School of Economics, Pori
avaa kaikki

Kulttuuri- ja elämysmatkailu -opintokokonaisuus

Suoritettava vähintään 25 op pakollisia ja valinnaisia opintoja. Katso ohjeet kokonaisuuden kuvauksesta. Opintokokonaisuus rinnastetaan sivuaineeksi vuosikurssista riippumatta.
Turku School of Economics, Pori
Common Studies
Degree Programme for Bach. of Economics and Bus.
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Economics, Pori
Information Systems Science, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Other Studies