Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kulttuuri- ja elämysmatkailu -opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Kulttuuri- ja elämysmatkailu (KUME) on Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen (KTMT) koulutusohjelman uudistettu sivuainekokonaisuus. Se antaa opiskelijalle mahdollisuuden tarkastella matkailuilmiöitä monitieteisestä, eri tutkimusmenetelmiä hyödyntävästä ja totunnaiset tiedekuntarajat ylittävästä näkökulmasta. Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuteen on koottu Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa, Kauppakorkeakoulun (TuKKK) Turun ja Porin yksiköissä sekä kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa Porissa annettu matkailuopetus. Osa opetuksesta toteutetaan yhteistyössä Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) kanssa.

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelijat suorittavat opintokokonaisuudesta seuraavat pakolliset ja valinnaiset jaksot:

Pakolliset opinnot 18 op

- KUME0112 8.1. Kestävän brändipääoman rakentaminen aluetalouden näkökulmasta, 6 op
- KUME0104 8.2. Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa, 3 op
- KUME0101 4. Luonto ja ympäristö matkailussa, 3 op
- 062130TM 6. Matkailumaantiede, 6 op

Valinnaiset opinnot, valitse vähintään 7 op

- 5712003 2. Matkailututkimuksen käytännöt, 5 op
- 5711002 3. Matkailun historia ja tulevaisuus, 4 op
- KUME0109 1. Kulttuuriympäristöt ja matkailu, 2 op
- TM063150 TMS6/TUTUS9/MAS8/TSS11 Matkailun tulevaisuus ja matkailututkimus, 6 op

Muita opintojaksoja ei hyväksytä TuKKK:n Porin yksikön opiskelijoilla osaksi opintokokonaisuutta.

Opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan verkkolomakkeella: http://kultmais.utu.fi/kume-lomake/

Kokonaisuuden opintoihin ei tarvitse hakea ristiinopiskeluoikeutta.

Lisätietoja opintokokonaisuudesta antaa yliopisto-opettaja Eeva Raike (eeva.raike@utu.fi).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
avaa kaikki

Kulttuuri- ja elämysmatkailu -opintokokonaisuus

Suoritettava vähintään 25 op pakollisia ja valinnaisia opintoja. Katso ohjeet kokonaisuuden kuvauksesta. Opintokokonaisuus rinnastetaan sivuaineeksi vuosikurssista riippumatta.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.