Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yleiskoulutus, 10–20 ECTS

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää tohtorintutkinnon suorittaja tieteenalan yleisiin tutkimusmenetelmiin, tutkimuksen suunnitteluun ja tulosten arviointiin, tieteelliseen kirjoittamiseen, tutkimustyön historiallisiin ja eettisiin perusteisiin sekä vahvistaa tutkijan yleisiä valmiustaitoja.

Sisältö

Tohtorikoulutettavan on suoritettava yleiskoulutukseen liittyviä opintoja siten, että vähimmäismäärä 10 op täyttyy ja niiden yhteenlaskettu määrä tieteenalakohtaisen koulutuksen kanssa on vähintään 40 op. Esim. jos yleiskoulutusta on 10 op, tulee tieteenalakohtaista koulutusta olla vähintään 30 op.

Kymmenen opintopisteen vähimmäisopintoihin tulee sisältyä pakollinen yleiskoulutusosa 2 op, PGS_1012 Lääketieteen tieteenteoria ja etiikka -kurssi. Eläinten käyttäminen tutkimuksessa -kurssi (laajuus 3 op) on pakollinen niille, jotka haluavat saada luvan eläinkokeiden itsenäiseen suorittamiseen.

Jatko-opintojen kokonaisuuteen suositellaan sisällytettäväksi tohtoriohjelmakohtaista koulutusta siten, että yhteenlaskettu määrä on vähintään 5 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Faculty of Medicine
Faculty of Medicine
avaa kaikki

Yleiskoulutus

Suoritettava 10-20 opintopistettä. Opiskelijan tulee koostaa kymmenen opintopisteen vähimmäisopintomäärä niin, että se sisältää pakollisen Lääketieteen tieteenteoria ja etiikka -kurssin (2 op). Tutkinnon opintokokonaisuuteen suositellaan sisällytettäväksi vähintään 5 op tohtoriohjelmakohtaista menetelmäkoulutusta ja/tai tohtoriohjelman tieteenalakohtaista koulutusta. Opiskelija voi koota muun yleiskoulutuksen ALLA LUETELLUISTA VAIHTOEHDOISTA TAI MUUSTA VASTAAVASTA KOULUTUKSESTA.
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules
Postgraduate Degrees, med