Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Pääaineen opinnot (KTT, VTT, FT), 32 ECTS

Sisältö

Pääaineopinnot muodostuvat tieteenalan keskeisistä oppisisällöistä. Pääaineen opintoja kuuluu jatkotutkintoon 32 opintopistettä. Kauppakorkeakoulussa oppiaineiden jatko-opintojen rakenne on suhteellisen yhtenäinen ja ne koostuvat yleisimmin seuraavista kokonaisuuksista (ks. tarkemmat tiedot kunkin pääaineen kohdalta):
- teoriat ja klassikkokirjallisuus 8-14 op
- tutkimusmetodologia 8-16 op
- erikoistumisalueet 3-32 op
- tutkimusseminaari 3-8 op
- väitöskirja (lisensiaatintutkimus)

Pääaineen opintoihin sisältyen opiskelija saa opintopisteitä oppiaineen opetussuunnitelman mukaisesti seuraavista suoritteista:
1) Tohtorikoulutettavan antama opetus. Opintopisteitä voidaan antaa yliopistotasolla annetusta opetuksesta, jonka suunnitteluun ja toteutukseen tohtorikoulutettava osallistuu vastuullisena opettajana ja jonka perusteella hänen voidaan katsoa hallitsevan alansa tärkeitä oppisisältöjä.
2) Tutkijaliikkuvuus ja verkostoituminen. Kansainvälinen vuorovaikutus, tutkijavaihto ja verkostoituminen ovat oleellinen osa tohtorikoulutusta.
3) Alustukset/abstraktit/paperit kansainvälisissä ja kansallisissa konferensseissa.

Lisätietoja näistä suoritustavoista on kunkin pääaineen jatko-opintojaksojen kuvauksissa. Opintojakson vastuuhenkilö hyväksyy suorituksen.

Lisätiedot

Kauppatieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnon voi suorittaa kaikissa pääaineissa. Valtiotieteiden tohtorin tutkinnossa pääaineena on taloustiede.

Taloussosiologiaa ei ole enää mahdollista valita jatkotutkinnon pääaineeksi. Lisätietoja tarvittaessa professori Pekka Räsäseltä tai amanuenssi Sanna Kuusjärveltä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turku School of Economics
avaa kaikki

Pääaineen opinnot (KTT, VTT, FT)

Turku School of Economics
Finnish Study Modules
Common Studies
Postgraduate Degrees, TSE
UTU Graduate School, Studies in Field of Business