Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pääaineen opinnot (KTT, VTT, FT), 32 op

Sisältö

Pääaineopinnot muodostuvat tieteenalan keskeisistä oppisisällöistä. Pääaineen opintoja kuuluu jatkotutkintoon 32 opintopistettä. Kauppakorkeakoulussa oppiaineiden jatko-opintojen rakenne on suhteellisen yhtenäinen ja ne koostuvat yleisimmin seuraavista kokonaisuuksista (ks. tarkemmat tiedot kunkin pääaineen kohdalta):
- teoriat ja klassikkokirjallisuus 8-14 op
- tutkimusmetodologia 8-16 op
- erikoistumisalueet 3-32 op
- tutkimusseminaari 3-8 op
- väitöskirja (lisensiaatintutkimus)

Pääaineen opintoihin sisältyen opiskelija saa opintopisteitä oppiaineen opetussuunnitelman mukaisesti seuraavista suoritteista:
1) Tohtorikoulutettavan antama opetus. Opintopisteitä voidaan antaa yliopistotasolla annetusta opetuksesta, jonka suunnitteluun ja toteutukseen tohtorikoulutettava osallistuu vastuullisena opettajana ja jonka perusteella hänen voidaan katsoa hallitsevan alansa tärkeitä oppisisältöjä.
2) Tutkijaliikkuvuus ja verkostoituminen. Kansainvälinen vuorovaikutus, tutkijavaihto ja verkostoituminen ovat oleellinen osa tohtorikoulutusta.
3) Alustukset/abstraktit/paperit kansainvälisissä ja kansallisissa konferensseissa.

Lisätietoja näistä suoritustavoista on kunkin pääaineen jatko-opintojaksojen kuvauksissa. Opintojakson vastuuhenkilö hyväksyy suorituksen.

Lisätiedot

Kauppatieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnon voi suorittaa kaikissa pääaineissa. Valtiotieteiden tohtorin tutkinnossa pääaineena on taloustiede.

Taloussosiologiaa ei ole enää mahdollista valita jatkotutkinnon pääaineeksi. Lisätietoja tarvittaessa professori Pekka Räsäseltä tai amanuenssi Sanna Kuusjärveltä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki

Pääaineen opinnot (KTT, VTT, FT)

Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.