Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian lisensiaatti (FL), 150 op

Osaamistavoitteet

Lisensiaatin tutkinnon suorittaneen tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä
valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä (Valtioneuvoston
asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, 23 §). Pääsääntöisesti osaamistavoitteet noudattavat
tohtorin tutkinnon osaamistavoitteita, kuitenkin soveltuvin osin, ottaen huomioon tutkintojen erilaisen
tason ja laajuuden.

Sisältö

Jatko-opinnot 60 op sekä lisensiaatintutkimus (90 op).
Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös tieteellisistä julkaisuista ja niiden pohjalta
laaditusta katsauksesta (jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset sekä niiden
tarkastelu) muodostuva kokonaisuus. Julkaisut voivat olla yhteisjulkaisuja, jolloin väittelijän
itsenäinen panos varmistetaan erillisellä selvityksellä. Lisensiaatintutkimus voi sisältää myös
julkaistavaksi tarkoitettuja käsikirjoituksia. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista
794/2004, 23 §)

Edellytykset

Filosofian lisensiaatin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä henkilön, joka on
suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, soveltuvan
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomaisessa korkeakoulussa tasoltaan vastaavan
soveltuvan tutkinnon.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
avaa kaikki
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia
Tieteelliset jatkotutkinnot, mat.