Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Jatko-opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Jatko-opintojen tavoitteena on perehdyttää oman tutkimusalan yleisiin tutkimusmenetelmiin,
tutkimuksen suunnitteluun ja tulosten arviointiin, tieteelliseen kirjoittamiseen, tutkimustyön
historiallisiin ja eettisiin perusteisiin sekä vahvistaa tutkijan yleisiä valmiustaitoja.

Tieteenalakohtaisten opintojen tavoitteena on syvällinen perehtyminen oman alan tietoihin ja
tutkimusmenetelmiin sekä alan tieteellisen kehityksen seuraaminen. Tohtorin tutkintoon johtavan
koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia kansainvälisessä tutkimusyhteisössä.

Lisäksi kullakin tohtoriohjelmalla on tohtoriohjelmakohtaiset osaamistavoitteet.

Sisältö

Tutkimusalan opinnot 20-40 op, tutkimusalaa tukevat opinnot 0-20 op, liikkuvuutta ja tutkijanuraa tukevat opinnot 4-20 op, yleiset asiantuntijuutta kehittävät opinnot 2-20 op.

Kullakin tohtoriohjelmalla ovat tohtoriohjelmakohtaiset tutkinnon sisältöä tarkentavat opetussuunnitelmat.
Opintojen on muodostettava hyväksyttävä tutkimusalan opintoja ja tutkimustyötä tukeva kokonaisuus ja niiden tulee antaa valmiuksia tutkijan tehtäviin ja muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opinnot voivat olla osallistumista tiedekunnan omaan ja muiden yhteisöjen
järjestämään opetukseen, kirjallisuuteen perehtymistä, opintomatkoja ja osallistumista tieteellisiin
kongresseihin ja myös julkaisuja, jotka eivät sisälly opinnäytetyöhön. Opintoihin voi kuulua ns. yleisiä
tutkijankoulutustapahtumia. Opintoihin voidaan sisällyttää esim. myös tutkimusalaa tai tutkimustyötä
tukevia muiden oppiaineiden opintoja ja suoritteita. Perusopintoja voidaan sisällyttää ainoastaan
perustellusta syystä.

Jatko-opintoihin ei voi sisällyttää ylempään korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja. Sääntö
koskee 1.8.2009 jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
avaa kaikki
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia
Tieteelliset jatkotutkinnot, mat.