Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Väitöskirjatyö ja sen julkinen puolustaminen, 180 op

Osaamistavoitteet

Väitöskirjan tulee osoittaa tekijän syvällistä perehtyneisyyttä omaan tutkimusalaan, siihen liittyviin
tieteenaloihin ja yleiseen tieteenteoriaan, kykyä soveltaa oman tutkimusalueen piirissä itsenäisesti
ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä kykyä luoda itsenäisesti uutta tietoa.

Väitöskirja on tarkastettava julkisesti.

Sisältö

Monografiaväitöskirja tai kokoomaväitöskirja ja sen julkinen puolustaminen.
Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä joko monografia tai useista tieteellisistä julkaisuista ja niiden
pohjalta laaditusta katsauksesta (jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset sekä
niiden tarkastelu) muodostuva kokonaisuus. Väitöskirja voi sisältää myös julkaistavaksi tarkoitettuja
käsikirjoituksia kuitenkin niin, että merkittävä osa töistä on jo hyväksytty julkaistavaksi referoiduissa
julkaisusarjoissa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
avaa kaikki
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia
Tieteelliset jatkotutkinnot, mat.