Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta » Sosiaalitieteiden laitos » A.2 Sosiologian teoriat
A.2 Sosiologian teoriat, 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
• vastata kysymyksiin: ”Mitä on sosiologinen teoria ja mihin sitä sosiologiassa tarvitaan?”
• tunnistaa erilaisia sosiologisia teorioita sekä eritellä niiden sisältöjä ja tyyppejä.
• hahmottaa sosiologisen teorian ja empiirisen analyysin yhteyksiä ja vuorovaikutusta.
• arvioida sosiologisia teorioita kriittisesti.
• hahmottaa keskeisten sosiologisten teorioiden sisältöä ja soveltaa niitä yhteiskunnallisten ilmiöitten tulkintaan ja selittämiseen.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään teoreettisen ajattelun luonteeseen ja keskeisiin sosiologisiin teorioihin.
Suoritustapa:
Teoreettiseen ajatteluun johdatteleva luentosarja (2 op) sekä kirjatentti (3 op).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki

A.2 Sosiologian teoriat

Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet