Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A.5 Tutkimusosaamisen hyödyntäminen ja soveltaminen, 13 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa metodiosaamistaan tutkimusympäristössä, hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet sekä hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusperiaatteet.

Sisältö

Opiskelija perehtyy tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin ja tutkimusraportin laatimiseen (Tieteellinen kirjoittaminen). Opiskelija toteuttaa ohjatusti pienryhmässä sosiologisen tutkimuksen (Praktikum). Opiskelija osallistuu valitsemaansa metodikurssille, jossa tutustutaan tutkimusaineistojen keräämis- ja analyysimenetelmiin sekä analysoinnissa hyödynnettäviin työkaluihin (Tutkimuksen työkalut).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki

A.5 Tutkimusosaamisen hyödyntäminen ja soveltaminen

Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet