Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
S.1 Tutkimusseminaari, 6 ECTS

Osaamistavoitteet

Seminaarien aikana opiskelija suunnittelee ja tekee itsenäisesti, mutta ohjausta saaden, pro gradu -tutkielman, jonka osaamistavoitteet on kirjattu kohtaan S.1. Seminaarin tuloksena opiskelija hallitsee tieteellisen esitystavan ja argumentaation sekä kirjallisissa töissä että suullisissa esitys- ja keskustelutilanteissa.

Sisältö

Tutkimusseminaarin eri osissa opiskelija kirjoittaa ja esittää tutkielmaansa muille opiskelijoille sekä kommentoi muiden opiskelijoiden esityksiä. Seminaarissa harjoitellaan paitsi oman tutkimuksen tekemistä myös tieteellistä argumentointia ja esiintymistä. Seminaarien esitysten, opponointien ja keskustelujen tarkoitus on yhdessä edistää seminaarilaisten pro gradu -tutkielmia.

Edellytykset

Osallistuminen tutkimusseminaariin 1 ja tutkimusseminaariin 2. Molemmat osiot kestävät yhden lukukauden. Mikäli pro gradu -tutkielma on valmistunut ennen toisen seminaarin aloittamista, ei opiskelijan tarvitse osallistua toiseen tutkimusseminaariin.

Lisätiedot

Tutkimusseminaareihin tulee ilmoittautua ennen lukukauden alkamista. Ensimmäisessä tutkimusseminaarissa pro gradu -tutkielmalle sovitaan vähintään yksi ohjaaja. Toinen tutkielman ohjaajista on oppiaineen professori. Tarpeen mukaan voi olla myös lisäohjaajia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Social Research
avaa kaikki

S.1 Tutkimusseminaari

Department of Social Research
Social Research
Finnish Study Modules
Department of Social Research
Social Policy
Social Work
Sociology
Economic Sociology