Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot, 12 ECTS

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen vaihtoehtoisten opintojen tavoitteena on teoreettisten tietojen syventäminen, menetelmällisten valmiuksien kehittäminen, opintolinjan ajankohtaiseen tutkimukseen perehtyminen sekä harjaantuminen itsenäiseen tutkimustyöhön ja tieteelliseen esitystapaan.

Sisältö

Syventävien opintojen vaihtoehtoiset opinnot jakaantuvat kahteen linjaan: 1) Sosiaalinen eriarvoisuus, ja 2) Yhteisöt ja yhteiskunnallinen muutos. Opiskelija valitsee opintolinjan pro gradu -tutkielmansa aiheen pohjalta. molemmat opintolinjat jakaantuvat kahteen opintojaksoon, joissa syvennetään opintolinjaan liittyvää opiskelijan teoreettista ja käsitteellistä ymmärrystä (Teemaseminaarit) ja perehdytään opintolinjan ajankohtaiseen tutkimukseen (Opintolinjan ajankohtainen tutkimus).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Social Research
avaa kaikki

Vaihtoehtoiset syventävät opinnot

S.4 Teemaseminaari 6 op
Suoritetaan valitun opintolinjan teemaseminaari
Department of Social Research
Social Research
Finnish Study Modules
Department of Social Research
Social Policy
Social Work
Sociology
Economic Sociology