Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL0001 Sosiaalitieteiden perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yliopistotasoiset perustiedot sosiaalitieteistä, suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Sisältö

Opiskelija suorittaa suomalaisen yhteiskunnan opintojakson (6 op), sosiaalitieteisiin johdattavan opintojakson (9-12 op), sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisen opintojakson (4 op) sekä valinnaisia erityisalaopintoja sosiaalitieteissä (3-6 op).
Sosiaalitieteiden perusopintojen rakenne:
P.1 Suomalainen yhteiskunta, 6 op
P.2 Johdatus sosiaalitieteisiin, 9-12 op
P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 4 op
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat, 3-6 op
yht. 25 op

P.2 Sosiaalityön perusteet (3op) ja P.4 Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt (3op) ovat pakollisia sosiaalityön pääaineopiskelijoille.

Sosiaalitieteiden opiskelijalla täytyy olla suoritettu ensisijaisesti hakemansa pääaineen perusopintojen johdantokurssi (P.2).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Opintojaksojen vastaavuudet suhteessa aiempiin perusopintoihin (lukuvuosilta 2014-2016):

Vanhat vaatimukset => Uudet vaatimukset:
P.1 Johdatus Sosiaalitieteisiin, 14 op => P.2 Johdatus sosiaalitieteisiin (12 op) ja P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta (2 op)
P.2 Suomalainen yhteiskunta, 6 op => P.1 Suomalainen yhteiskunta, 6 op
P.3 Sosiaalitieteellinen tutkimus, 2 op => P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 2 op
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat, 3 op => P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat, 3 op
Sosiaalitieteiden perusopintojen korvaavuuksia ja kokonaisuusmerkintää koskeviin kysymyksiin vastaa koulutussuunnittelija Lina Suominen (lina.suominen(at)utu.fi). Päätöksen perusopintojen korvaavuudesta antaa laitosjohtaja Hannu Ruonavaara.

SIVUAINEOPISKELIJAT: Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus on vapaasti suoritettavissa sivuaineopiskelijoille. Opintokokonaisuuteen ei tarvitse myöskään erikseen ilmoittautua. Opintokokonaisuus on edellytys sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön sivuaineopinnoille.

avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet