Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta » Sosiaalitieteiden laitos » Sosiaalitieteiden perusopinnot
SOST0026 Sosiaalitieteiden perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yliopistotasoiset perustiedot sosiaalitieteistä, suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Sisältö

Sosiaalitieteiden perusopintojen rakenne:

P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin, 10 op
P.2 Suomalainen yhteiskunta, 5 op
P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 5 op
P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa (sosiaalitieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat), 5 op / Ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, 2 op ja Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt, 3 op (sosiaalityön pääaineopiskelijat)
yht. 25 op

Huom. P.4 -jakso jakautuu kahteen eri opiskelijaryhmille suunnattuun opintojaksoon: sosiaalitieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat suorittavat Ajankohtaista yhteiskunnassa -jakson (5 op) ja sosiaalityön pääaineopiskelijat suorittavat Ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä (2 op) ja Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt (3 op) -jaksot.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Opintojaksojen vastaavuudet suhteessa aiempiin perusopintoihin (lukuvuodelta 2016-2017):

Vanhat vaatimukset => Uudet vaatimukset:
P.2 Johdatus sosiaalitieteisiin, 9-12 op => P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin, 10 op
P.1 Suomalainen yhteiskunta, 6 op => P.2 Suomalainen yhteiskunta, 5 op
P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 4 op => P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 5 op
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat, 3-6 op => P.4 Sosiaalitieteiden ajankohtaisia kysymyksiä, 5 op

Sosiaalitieteiden perusopintojen korvaavuuksia ja kokonaisuusmerkintää koskeviin kysymyksiin vastaa koulutussuunnittelija Lina Suominen (lina.suominen(at)utu.fi). Päätöksen perusopintojen korvaavuudesta antaa laitosjohtaja Hannu Ruonavaara.

SIVUAINEOPISKELIJAT: Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus on vapaasti suoritettavissa sivuaineopiskelijoille. Opintokokonaisuuteen ei tarvitse myöskään erikseen ilmoittautua. Opintokokonaisuus on edellytys sosiaalitieteiden laajan sivuaineopintokokonaisuuden suorittamiselle.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteet, VTK 2017-2018 (Sosiaalitieteet)
avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet