Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0026 Sosiaalitieteiden perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yliopistotasoiset perustiedot sosiaalitieteistä, suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Sisältö

Sosiaalitieteiden perusopintojen rakenne:

P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin, 10 op
P.2 Suomalainen yhteiskunta, 5 op
P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 5 op
P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa (sosiaalitieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat), 5 op / Ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, 2 op ja Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt, 3 op (sosiaalityön pääaineopiskelijat)
yht. 25 op

Huom. P.4 -jakso jakautuu kahteen eri opiskelijaryhmille suunnattuun opintojaksoon: sosiaalitieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat suorittavat Ajankohtaista yhteiskunnassa -jakson (5 op) ja sosiaalityön pääaineopiskelijat suorittavat Ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä (2 op) ja Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt (3 op) -jaksot.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Opintojaksojen vastaavuudet suhteessa aiempiin perusopintoihin (lukuvuodelta 2016-2017):

Vanhat vaatimukset => Uudet vaatimukset:
P.2 Johdatus sosiaalitieteisiin, 9-12 op => P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin, 10 op
P.1 Suomalainen yhteiskunta, 6 op => P.2 Suomalainen yhteiskunta, 5 op
P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 4 op => P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 5 op
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat, 3-6 op => P.4 Sosiaalitieteiden ajankohtaisia kysymyksiä, 5 op

Sosiaalitieteiden perusopintojen korvaavuuksia ja kokonaisuusmerkintää koskeviin kysymyksiin vastaa koulutussuunnittelija Lina Suominen (lina.suominen(at)utu.fi). Päätöksen perusopintojen korvaavuudesta antaa laitosjohtaja Hannu Ruonavaara.

SIVUAINEOPISKELIJAT: Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus on vapaasti suoritettavissa sivuaineopiskelijoille. Opintokokonaisuuteen ei tarvitse myöskään erikseen ilmoittautua. Opintokokonaisuus on edellytys sosiaalitieteiden laajan sivuaineopintokokonaisuuden suorittamiselle.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteet, VTK 2017-2018 (Sosiaalitieteet)
avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet