Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Määrälliset tutkimusmenetelmät, 7 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilastollisen päättelyn perusteet, osaa analysoida aineistoja kuvailevilla ja yksinkertaisilla selittävillä menetelmillä, tulkita saatuja tuloksia sekä kykenee lukemaan kvantitatiivisia tutkimuksia. Lisäksi opintojakson käytyään opiskelijalla on riittävät taidot vaativampien tilastollisten menetelmien opiskeluun.

Sisältö

Opintojakso jakautuu kahteen kurssiin, joista ensimmäisellä (osa I) käsitellään tilastollista päättelyä sekä aineistojen ja muuttujien kuvailua. Jälkimmäisellä (osa II) opitaan tekemään ja tulkitsemaan erilaisia kvantitatiivisia kuvailevia analyyseja sekä ymmärtämään, mitä erilaisilla analyysimenetelmillä voidaan ja ei voida tehdä. Opintojakso sisältää luentoja ja ohjattuja harjoituksia.

Lisätiedot

Huom! Opintokokonaisuus järjestetään ensimmäisen kerran syksyllä 2018. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön syksyllä 2016 tai sitä ennen opintonsa aloittaneet pääaineopiskelijat suorittavat syyslukukaulla 2017 korvaavan opintojakson Sosiaalitilastollinen tutkimus (https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintojakso.htm?rid=28395&idx=1&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2016)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki

Määrälliset tutkimusmenetelmät

Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet