Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S.2 Kulutus, markkinat ja verkostot, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on syventää opiskelijoiden käsitystä kulutuksen, markkinoiden ja verkostojen asemasta nykymuotoisessa talousjärjestelmässä. Opiskelija hallitsee pro gradu -tutkielmassaan soveltamansa teoreettisen lähestymistavan.

Sisältö

Opiskelija syventää tietämystään taloussosiologian lähestymistavoista oman valintansa mukaan osallistumalla tarjolla oleville kursseille. Opiskelija suorittaa kaksi lukupiirikurssia tarjolla olevasta kolmesta (S.2 Kulutus, S.2 Markkinat, S.2 Verkostot).

Lisätiedot

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa kaikki kolme lukupiirikurssia, voidaan kolmannella suorituksella korvata S.4 Erityisalaopinnot -kursseja. Pääaineopiskelijat ovat etusijalla, mutta kursseilla on rajoitetusti paikkoja myös sivuaineopiskelijoille.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki

S.2 Kulutus, markkinat ja verkostot

TALS1009 S.2 Markkinat II, 5 op
TALS1010 S.2 Kulutus II, 5 op
TALS1011 S.2 Verkostot II, 5 op
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet