STYÖ1010 Sosiaalityön suppeat sivuaineet, sivuaineopiskelijat 2017-2018, 26 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sosiaalityön suppeat sivuainetasoiset aineopinnot.

Sisältö

Sosiaalitieteiden perusopintojen lisäksi seuraavat opintojaksot:
A.1 Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet (4 op)
A.2 Arvot ja etiikka sosiaalityössä (2 op)
A.3 Aikuissosiaalityö (5 op)
A.4 Perhesosiaalityö, (5 op)
A.5 Lapsi- ja nuorisososiaalityö (5 op) ja
A.11 Kokemuksia, käytäntöjä ja tutkimuksia yhteiskunnan marginaalista (5 op)

Edellytykset

Koska kyse on aineopintotasoisista kursseista, on ennen sosiaalityön sivuaineopintojen aloittamista oltava suoritettuna sosiaalitieteiden perusopinnot (ks. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=29018&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2016) tai vanhojen opintovaatimusten mukaiset sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot tai sosiologian perusopinnot sekä sosiaalitieteiden perusopintojen tutkintovaatimuksista sosiaalipolitiikan perusteet (4 op) ja sosiaalityön perusteet (3 op).

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden ja sosiaalityön sivuaineopiskelijoilla on oma sähköpostilista, johon opiskelija voi liittyä (ja poistua listalta) itsenäisesti. Listan osoite on sostieteet-sivuaineop@lists.utu.fi. Pääset liittymään listalle täällä: https://lists.utu.fi/mailman/listinfo/sostieteet-sivuaineop.

Listalle lähetetään sivuaineopiskelijoita koskevia tiedotteita sosiaalitieteiden/sosiaalityön opiskelusta, joten listalle kannattaa liittyä, jos jommankumman aineen opintoja suorittaa tai niistä on kiinnostunut.

avaa kaikki

Sosiaalityön suppeat sivuaineet, sivuaineopiskelijat 2017-2018

Suoritettava 26 op.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet