Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tutkimusmenetelmät, 10 ECTS

Sisältö

Sosiologian pääaineopiskelijat valitsevat opintojaksoista joko SOSI6508 Kvantitatiiviset menetelmät, 6 op tai SOSI6509 Laadulliset menetelmät, 6 op. Tämän lisäksi opiskelijat valitsevat muita menetelmäopintoja vähintään 4 op. Opiskelija voi suorittaa myös sopimuksen mukaan muualla (eri oppiaineissa ja yliopistoissa) tarjottavia menetelmäkursseja. Tutkimusmenetelmät on hyvä valita siten, että opiskelija voi soveltaa niitä pro gradu -tutkielmassaan.

Vaihtoehtoisten menetelmäopintojen tarjonta löytyy kokonaisuudessaan opetusohjelmasta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Social Research
avaa kaikki
Department of Social Research
Social Research
Finnish Study Modules
Department of Social Research
Social Policy
Social Work
Sociology
Economic Sociology