Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI1633 Musiikkitiede, syventävät opinnot 2017-2018, 80 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus syventää opiskelijan metodologista osaamista, valittujen erikoistumiskohteiden hallintaa ja tieteellisen viestinnän taitoja.

Sisältö

Suositeltavat opintojaksojen suoritustavat syventävissä opinnoissa ovat kirjatentti, essee, luentokurssi ja seminaari. Opiskelijan on suositeltavaa valita opintojaksot siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin pro gradu -tutkielman aihepiiriä. Myös sivuaine- ja muita opintoja valittaessa on suositeltavaa huomioida se, miten hyvin ne tukevat opiskelijan musiikintutkimuksellista erikoistumisalaa. Pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen ja sitä tukevien opintojaksojen suorittamiseen suositellaan varattavaksi ainakin yksi opintovuosi. Käytännön työharjoittelulla voi korvata yhden syventävien opintojen valinnaisen opintojakson. Syventävien opintojen loppumerkinnän antaa professori.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Musiikkitiede, FM 2017-2018 (Musiikkitiede)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies