Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0860 AINEOPINNOT, VENÄJÄN KIELI, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Perus- ja aineopintojen yleistavoitteena on venäjän kielen perusteiden tuntemus ja yleiskuva venäläisestä kulttuurista.

Se tarkoittaa kielitaidon tasoa, jolla ymmärtää suuren osan venäjänkielisestä keskustelusta, pystyy osallistumaan aktiivisesti useimpiin käytännöllisiin ja sosiaalisiin tilanteisiin, lukemaan itsenäisesti tekstejä ja tunnistamaan niiden sisällön, osaa kirjoittaessaan ilmaista tietoja ja näkemyksiä ja hallitsee melko hyvin kieliopin. Kielitaidon tason keskeinen mittari on kandidaatin tutkielman kirjoittaminen venäjäksi.

Lisäksi tavoitteisiin kuuluu taito hakea tietoa venäjän kielestä ja venäläisestä kulttuurista, valmius tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin sekä hankitun tiedon soveltamiseen, erityisesti sen esittämiseen kirjallisessa muodossa.

Opiskelijan on lisäksi suoritettava fonetiikan perusteiden, yleisen kielitieteen perusteiden ja suomen kielen rakenteen kurssit, jotka sijoittuvat muihin opintoihin. Kurssit järjestävät em. oppiaineet, ja ne sijoittuvat ensimmäisen opiskeluvuoden opintoihin. Fonetiikan perusteiden ja yleisen kielitieteen perusteiden kurssit järjestetään syyslukukaudella I- ja II-periodeilla, ja suomen kielen rakenteen kurssi kevätlukukaudella, periodi varmistuu myöhemmin.

Yleisiin valmiuksiin kuuluvat viestintävalmiudet ja yhteistyötaidot, tiedonhaku- ja muut atk-valmiudet, sekä ymmärrys elinikäisen oppimisen ja itsensä kehittämisen välttämättömyydestä.

Jotta voi siirtyä perusopinnoista aineopintoihin ja vastaavasti aineopinnoista syventäviin opintoihin, on alemmasta opintokokonaisuudesta saatava opintojaksojen keskiarvoksi vähintään hyvät tiedot, 3/5.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Venäjän kieli, HuK (Venäjän kieli)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet